Aktuális hetiszakaszunk: Pinchosz (פִּינְחָס)

pinchasz_dohPinchász(פִּינְחָס), áskenáz kiejtéssel Pinchosz hetiszakaszát olvassuk a zsinagógákban. Pinchász Áron unokája, Eliézer fia volt.

Nagy járvány dúlt a táborban, büntetésképp, mert Izrael fiai közül sokan midjanita lányokkal paráználkodtak. Sokak véleménye szerint Bileám nem átkozta meg Izraelt, de tanácsolta Báláknak, hogy midjanita lányok csábítsák el az ifjakat. Pinchász nagyon erélyesen fellépett, így a járvány lecsillapult, de máig vita téma, hogy cselekedete nem volt-e túlzás, önbíráskodás.
Mivel kétszer is pusztított a járvány a táborban, sokan pusztultak el a Korach felkelés nyomán, az Örökkévaló, mint gondos pásztor, megszámláltatta nyáját, újabb népszámlálást rendelt el.

A szidra második része azon plusz áldozatokat ismerteti, melyeket ünnepek napján mutattak be a Szentélyben. Tórai ünnepeket értjük ez alatt, mivel posztbiblikus ünnepek nem szerepelhetnek a Tórában. A felolvasás befejezéseként máftírként felolvassák a megfelelő részt. Ilyenkor két szent tekercset veszünk ki a szekrényből, és a második könyvből olvassák a máftírt.