Jövőhét vasárnap lesz a BZSH közgyűlése

kozgy15052A Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) tisztelettel meghív minden érdeklődőt a 2023. március 26-án, vasárnap 10 órakor tartandó közgyűlésére, amelyre a Síp utca 12. szám alatti székház Dísztermében kerül sor.

A tisztújító közgyűlésen kerül sor az új elnökség, elöljáróság, választási bizottság és számvizsgáló bizottság megválasztására is.

Napirendi pontok:
Nyitóima

1. A BZSH 2022. évi költségvetési zárszámadásának tárgyalása, felmentvény megadása az ügyvezető igazgató és az elnök részére, vita és határozathozatal (előadók: dr. Kunos Péter és Paszternák Tamás),

2. Az SZB állásfoglalása a BZSH 2022. évi költségvetés zárszámadásáról, határozathozatal az 1. napirendi pontról (előadó: dr. Héber Gábor),

3. A BZSH tisztségviselőinek: elnökének, elöljárósági tagjainak, választási bizottság tagjainak és az SZB tagjainak megválasztása. (előadó: Gerő Péter)

4. Különfélék