Aktuális hetiszakaszunk: Chájé Szárá (חַיֵּי שָׂרָה)

hajeszaraChájé Szárá (חַיֵּי שָׂרָה) hetiszakaszát olvassuk a héten, a szidra címének jelentése: “Sára élete”.

A szakasz igazából nem Sára életéről, hanem haláláról szól. Ha pontosan fordítjuk a biblia szövegét, akkor Sára éveinek száma, mikor meghalt, száz év és húsz év és hét év volt.

Bölcseink szerint a 127 év azért van így részletezve, mert olyan szép volt száz éves korában, mint hajdan 20 éves korában és olyan ártatlan húsz éves korában, mint hajdan hét éves korában.
A magyarázók szerint Izsák megkötözését az Akédát (עֲקֵידַת יִצְחַק), a Sátán elmondta Sárának, de azt elfelejtette elmesélni, hogy Izsák megmenekült. Sára anyai szíve megrepedt, holtan rogyott össze.
Ábrahám megvásárolta a Machpéla barlangját és a hozzá tartozó birtokot temetkezési helyül, 400 ezüst sékelért. Konvertibilis valutáért, vagy ahogy írva vagyon, “sekel…, amilyen a kereskedők közt forgalomban van.”

Három földvásárlási akciót ír le a Biblia. Az elsőt említettük, a második Jákob ősatya Schem városát, 100 keszitáért vásárolta meg. Dávid király pedig Jebusz királyától a Szentély helyéért adott pénzt.

A szakasz először írja le a temetést, melyből megtudjuk, hogy a holtakat el kell földelni, az akkor divatos égetéseknek vallásunkban nincs helye.

Leírja még a szidra az első lánykérést. Eliezer, a hűséges szolga Bétuel házába megy, hogy feleségül kérje Rebekát, gazdája fia, Izsák részére. Bétuél sorsa rejtély. Igen szűkszavú az Írás, de kétségtelen, hogy reggel Lábán, a testvér búcsúztatjá el a hugát. Ábrahám “megtért” őseihez. Őt is a Máchpéla barlangjába temették el Sára mellé.