Kedden beköszönt a Jom Kippur

jomkippurKedden este hat órakor beköszönt Jom Kippur (יוֹם כִּפּוּר) ünnepe.
Ezen a napon megengeszteli bűneiteket és megtisztultok az Örökkévaló színe előtt.
Bölcseink fontos magyarázatot fűztek e mondathoz.

Az Isten ellen elkövetett vétkeket (vallási törvények) kiengeszteli Jom Kippur. De az ember ellen elkövetett bűnöket e nap nem engeszteli ki, csak ha előbb jóváteszi azt. Ha loptál, csaltál, térítsd vissza, ha megsértettél embert, engeszteld ki, ha haszonlesésből megtévesztettél embert, világosítsd fel és térítsd meg kárát. Ez az igazi megtérés. Nem a böjt és az ima, hanem a cselekedetek teszik jóvá a bűnt.

Mindennél jobban fejezi ki ezt a gondolatot az e napra rendelt prófétai szakasz.
A próféta korholó beszédében idézi a nép panaszát: “Miért nem látod, hogy böjtöltünk, sanyargattuk testünket és nem veszed tudomásul?” A próféta feddő válaszában így szól: “Hiszen perlekedés közepette böjtöltök és veritek melleteket… Hát ILYEN böjtöt kívánok én?! Testi sanyargatást, hajlongásokat, gyászruhát? Ezt nevezitek böjtnek és Isten napjának? Olyan böjtöt követelek én, melyben megszűnik a gonosztevés és mások leigázása. Szegd meg kenyered az éhezővel, adj otthont a hajléktalannak, öltöztesd fel a ruhátlant. Csak ekkor lesz számodra hajnalhasadás és sebek gyógyulása”

A zsidó ember “Szent Nap”-nak nevezi Jom Kippurt. Valóban “megszenteli” magát az e napra való felkészüléssel. Haragosok kibékülnek, a sértő fél bocsánatot kér a sértettől és az ünnep áhítatának, imáinak keretében sok fogadkozás születik meg az új, a jobb és igazabb élet elérésében.

A bensőséges áhítat csúcspontját az est beköszöntekor, a Kol Nidré estén éri el.
A Kol Nidré szövege nem ima, háromszor ismétli a kántor, hogy feloldja a közösséget a múlt és az eljövendő fogadalmaktól.

A nap során megemlékezünk halottainkról is (יזכור). Ez a szokás még örömünnepeink alkalmával is fennáll, hát még ezen a napon, amikor az élők is halotti ruhába öltöznek (kittli). A halottakra való emlékezés nemcsak a múlt tiszteletét jelenti, hanem az ősök örökségének folytatását is. Külön fejezetet szentelünk a régmúlt és a közelmúlt vértanúinak felemlítésével. E napon felsoroljuk a Bár Kochba lázadás tíz vértanújának (ászárá hárugá málchut) neveit, akiket a rómaiak kivégeztek a lázadás, leverésekor. Élükön a legendás Rabbi Akiva áll. Ugyancsak külön imát mondunk az Országért elesett katonák és ezrek emlékéért. Külön emlékezünk a 24 évvel ezelőtt kitört Jom Kippuri Háború (1973) számos áldozatára.

A nap befejezésekor a Neila imánál zsúfolt templomok előtt fújják meg a sófárt és kiáltják háromszor: “Jövő évben a megváltott és újjáépített Jeruzsálemben ünnepelünk!”

 

Az 5783-as zsinagógai évben a Jom Kippur október 4-én kedden este 18 órakor köszönt be, és a huszonöt órás böjttel összekötött ünnep másnap 19:02-kor megy ki.