Körzetünk rabbija lett az új országos főrabbi

DSC02185A magyarországi zsidóság általános képviseletét betöltő Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének Rabbitestülete a mai napon országos főrabbinak választotta meg dr. Frölich Róbertet, a Dohány utcai Zsinagóga eddigi főrabbiját. Mint ismeretes, a poszt idén februárban üresedett meg a zsidó-keresztény párbeszéd legjelentősebb alakjának, dr. Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi halálával.

Frölich Róbert (Budapest, 1965. november 12.) a Dohány utcai zsinagóga főrabbija, nyugállományú dandártábornok, volt vezető tábori rabbi. A középiskolát az Anna Frank Gimnáziumban végezte 1984-ben, majd az Országos Rabbiképző Intézetben tanult tovább, ahol 1990-ben fejezte be a tanulmányait és avatták rabbivá. 1990-ben és 1991-ben Jeruzsálemben továbbképzésen vett részt.

1986 és 1988 között a Bethlen téri zsinagóga vallásoktatójaként működött, majd 1989-ben a Dózsa György úti zsinagóga rabbi-helyettese lett. 1990-ben az Újpesti zsinagógába távozott, ahol rabbivá nevezték ki. Ezt a posztot 1991-ben a Páva utcai zsinagóga rabbi állására cserélte. 1993-ban nevezték ki a Dohány utcai zsinagóga főrabbijává, amit máig is ellát. 2015. januárjában a Budapesti Zsidó Hitközség akkori vezetője, Schwezoff Dávid a zsinagóga beléptetési rendszerével kapcsolatos pályáztatás miatt felmondott neki, ezt azonban mind a Dohány utcai Zsinagóga közössége, mind pedig a Rabbitestület elutasította és Frölichet megerősítette pozíciójában.

A vallási pályája mellett oktatói, illetve katonai (tábori lelkészi) karriert is befutott. 1991-ben a Lauder Javne Világi Zsidó Iskola, illetve az Anna Frank Gimnázium tanára is lett. Előbbit 1993-ban, az utóbbit 1996-ban hagyta ott, amikor az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem tanára, 1998-tól pedig adjunktusa lett 2006-ig. 1991-ben került a Honvédelmi Minisztériumhoz, ahol először az Egyházi Szakértői Irodában volt vallási szakértő, majd 1993-ban a Katonai Lelkészi Hivatal beosztott lelkésze lett. Innét 1994-ben nevezték ki a Tábori Lelkészi Szolgálat, Zsidó Lelkészi Szolgálati Ág, Tábori Rabbinátus vezető tábori rabbijává ezredesi rangban. 1995-ben dandártábornokká nevezték ki. Az aktív katonai szolgálatból 2010-ben nyugállományba vonult. Nős, két gyermek apja.

A neológ rabbik egyúttal közfelkiáltással Deutsch Róberttet nevezték ki a Rabbiság vezetőjének, helyettesének Schönberger András pécsi főrabbit, valamint Radnóti Zoltánt, a budapesti Lágymányosi zsinagóga rabbiját választották meg titkosan.

Gratulálunk körzetünk szellemi vezetőjének, az új országos főrabbinak!
מזל טוב