Békés Szombatot és Boldog Szukkotot kívánunk!

Original Oil on CanvasMa este beköszönt a Szombat és Szukkot ünnepe is, amely a három zarándokünnepünk egyike.
Ma estétől kezdve -a vírushelyzet miatt külön-külön ugyan, de – csak a sátorban étkezünk, imádkozunk. Kenyeret, süteményt és más tésztát, bort, és az Izrael földjén honos gyümölcsöket (szőlőt, fügét, gránátalmát, datolyát, olajbogyót) csak a sátorban szabad enni.
Ezek fogyasztása előtt külön áldást is mondunk:
„Áldott vagy Te, Örök Istenünk, Világ Ura, ki megszentelt minket parancsolataival, és meghagyta nekünk, hogy sátorban lakjunk.”

“וְאִילוּ לַעֲשׂוֹת סוּכָּה לֹא מְבָרֵךְ…”

Fontos micva Szukkotkor a négyféle növény az etrog, a luláv, a ha­dász és az árává beszerzése, és a belőlük készített csokorral az Örökkévaló előtti örvendezés. “Fontos ügyelni arra, hogy a csokor háláchikus szempontból megfelelő legyen. Elsősorban a következő dolgokat kell figyelni: a lulávnál azt, hogy a pálma lombja legyen teljesen zárt, ne ágazzanak szét a levelei, illetve a „gerince” ne legyen hasadt. Az etrognál a legfontosabb, hogy a hegye ne hiányozzon.”

A lulávot, a hádászt és az árávát csokorba kell kötni, úgy hogy a lu­láv jobb oldalán három hádász, és a bal oldalán két árává legyen. Az etrogot nem tesszük közéjük. A bal és jobb oldalon egy-egy árávát és hádászt, illetve középre még egy hádászt kell tenni.

A sátor a szerénység és a megelégedettség jelképe is. És aki megelégedett, az gazdag.
“Ki a gazdag? – Ki örvend osztályrészének”
. Az osztályrész kevés is lehet. A sátorban is lehet örülni, és az úri palotában is szomorkodni.
Végül a sátor jelképezi a zsidó egységet is. Bizonyos mértékig a szukkoti sátor is – a széderestéhez hasonlóan – közös élmény a vallásos és a nem vallásos rétegek gyermekei számára. A sátor díszítése, felállítása, gallyakkal való befedése nemcsak a vallásos zsidó életében jelent ünnepi tevékenységet.

A sátor a béke és a vendéglátás szimbóluma. Az ünnepre rendelt prófétai szakasz a népek Jeruzsálembe özönlését jövendöli Szukkot ünnepén. A sátor – a béke sátra lesz az idők végén, amikor népek sokasága foga azt ünnepelni. Az ünnepre rendelt prófétai szakasz (Háftárá) erről szól.
“És lészen az összes népek maradéka Jeruzsálembe jön évenként leborulni az Örökkévaló, a Seregek Ura előtt és ünnepelni fogják Szukkot ünnepét”.

Szombat és Szukkot főünnepének bejövetele: október 2. 18:02
Szukkot főünnepének kimenetele: október 4. 19:02


 Békés Szombatot és Boldog Szukkotot kívánunk!
שבת שלום וחג סוכות שמח