Békés Szombatot kívánunk!

shabrgsztlEltelt a hét, készülhetünk a Szombat fogadására és a Dohány utcai zsinagógába. Ma már negyed öt előtt két perccel köszönt be a Sábesz.

Aktuális hetiszakaszunkban a tíz csapás nagy része Egyiptomra szabadul , amelynek királya még mindig nem fogja fel, hogy a világ teremtője “áll ki” a héber rabszolgák mellett. A Fáraó, Mózes figyelmeztetései ellenére, megkeményíti szívét, és csak fokról fokra hódol be az újabb és újabb csapások hatására. Szemünk előtt válnak a megfélemlített, kishitű, elnyomott gáluti zsidók a megváltás letéteményeseivé.

Szombat bejövetele: 16:13
Szombat kimenetele: 17:23

Hetiszakasz: Váérá (וָאֵרָא)

dr.Frölich Róbert főrabbi a hetiszakaszról:


Minden hittestvérünknek Békés Szombatot, és jó pihenést kívánunk!
Találkozzunk a Dohány utcai zsinagógában!

שַׁבָּת שָׁלוֹם