Dr.Frölich Róbert országos főrabbi Pészach ünnepéről

frolich_beszdNincs még egy olyan ünnep, amelynek történelmi háttere, tanítási szertartásai olyan hatással lennének népünk eszmevilágára, mint a hétfőn este Pészach(פסח), amely hétfőn este köszönt be.
Az alábbiakban zsinagógánk vallási vezetője, dr.Frölich Róbert országos főrabbi tanítását olvashatják, illetve hallhatják Pészach ünnepéről, illetve az előkészületekről.

“Pészach a kovásztalan kenyér ünnepe. Mindent, ami kovászos, erjesztett, azzá válhat, érintkezett, vagy érintkezhetett, ki kell iktatnunk az életünkből nyolc napra. Ezért ki kell alaposan takarítani a lakást, le kell cserélni az edényeinket, csak és kizárólag olyan élelmiszert, italt vagy fűszert lehet használni, amin rajta van a pészachi pecsét. Csak olyan edényeket használhatunk, amit az év többi napján jól elzárva tartunk, és csak Pészachra vesszük elő.
Hétfő este köszönt be az ünnep, még vasárnap is van idő, hogy Pészachra kóserrá lehessen tenni a házat, ha eddig még nem tették meg; lehet élelmiszert venni, esetleg új edényeket, ha szükséges.
Vasárnap este gyertyalángnál keressük a lakásban maradt, természetesen szándékosan otthagyott chomecot (kovászost), majd hétfő reggel elégetjük.

Hétfő este első Széder, találkozunk a templomban.
Kóser Pészachot!”