Beköszönt Smini Áceret, készülhetünk Szimchát Tóra ünnepére!

szimchHosáná Rábát követően, vasárnap este beköszönt Smini Áceret (שְׁמִינִי עֲצֶֽרֶת), azaz Szukkot nyolcadik napi záróünnepe. Héberről lefordítva: a gyülekezés nyolcadikja.
A Tóra írja: “A nyolcadik napon szent gyülekezés legyen nektek és mutassatok be tűzáldozatot az Ö.valónak, ünneplő gyülekezés legyen, semmi nehéz munkát ne végezzetek.”

Akárcsak a Szombat bejövetelétől, Smini Áceret beköszöntével is fel kell hagynunk a munkavégzéssel, egészen Szimchát Tóra másnapjáig.
Ebben a polgári évben október 24-re, hétfőre esik Szimchát Tóra előestéje, amikor is befejeződik a Tóra olvasásának éves ciklusa, és áttekerjük, majd előről kezdjük olvasni a tant. Ezt tartjuk az év egyik legvidámabb ünnepének, éppen ezért kerül sor az ünnepi táncra valamennyi Tóra tekerccsel a zsinagóga falain belül, Izraelben pedig azon kívül is. Hét körmenetet tartunk, és ilyenkor mindenkit megtisztelünk azzal, hogy vihesse a Tórát. Ezzel azt a köteléket erősítjük, amely a zsidó népet a Tórához, és az Örökkévalóhoz köti.

Szimchát Tóra reggelén sor kerül a düchenolásra(ברכת כהנים), amikor is a közösség kohanita tagjai áldást mondanak a jelenlévő többi hívőre. A kohaniták kezet mosnak a leviták közreműködésével, levetik cipőjüket, felmennek a frigyszekrény előtti emelvényre, elmondják a három áldást, amely így szól:
“Áldjon meg téged az Örökkévaló, és vigyázzon rád! Ragyogtassa rád az Örökkévaló dicsfényét, és legyen kegyes hozzád! Fordítsa feléd arcát az Örökkévaló, és adjon neked békességet!”

Ezúttal három tekercsből kerül sor a Tóraolvasásra. Szokás ilyenkor a zsinagógában jelen lévő minden zsidó férfit (akinek van héber neve) felhívni a Tórához, hogy lehetőséget kapjon áldást mondani ezen a szép ünnepen.

Amikor befejezzük a Tóra utolsó szakaszának olvasását, áttekerjük a tekercseket, és rögtön az első könyv, első szakaszával Börésittel (בְּרֵאשִית) folytatjuk az olvasást. Ezzel is azt mutatjuk, hogy a zsidó vallásban a Tóra tanulásának körforgása egy pillanatra sem állhat meg.

A Dohány zsinagóga ünnepre vonatkozó imarendje:

Smini Áceresz este 2016. okt. 23. 18.00
Smini Áceresz reggel 2016. okt. 24. 9.30
Smini Áceresz Mázkir 2016.okt. 24. Kb. 10.30     
Szimchász Tajró este 2016. okt. 24. 18.00
Szimchász Tajró reggel 2016. okt. 25. 9.30

Mindenkinek szép ünnepet kívánunk!
Találkozzunk este, reggel a Dohány utcai zsinagógában és ünnepeljük együtt a Tóra örömünnepét!